Παρτίδες

Παρτίδες 9ου γύρου

Για να κατεβάσετε τις παρτίδες σε μορφή pgn πατήστε εδώ

Παρτίδες 8ου γύρου

Για να κατεβάσετε τις παρτίδες σε μορφή pgn πατήστε εδώ

Παρτίδες 7ου γύρου

Για να κατεβάσετε τις παρτίδες σε μορφή pgn πατήστε εδώ

Παρτίδες 6ου γύρου

Για να κατεβάσετε τις παρτίδες σε μορφή pgn πατήστε εδώ

Παρτίδες 5ου γύρου

Για να κατεβάσετε τις παρτίδες σε μορφή pgn πατήστε εδώ

Παρτίδες 4ου γύρου

Για να κατεβάσετε τις παρτίδες σε μορφή pgn πατήστε εδώ

Παρτίδες 3ου γύρου

Για να κατεβάσετε τις παρτίδες σε μορφή pgn πατήστε εδώ

Παρτίδες 2ου γύρου

Για να κατεβάσετε τις παρτίδες σε μορφή pgn πατήστε εδώ

Παρτίδες 1ου γύρου

Για να κατεβάσετε τις παρτίδες σε μορφή pgn πατήστε εδώ

Go to Top